FAQ

Over de partners

WWF is een van ‘s werelds grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbeschermingsorganisaties met meer dan vijf miljoen leden en donateurs en een wereldwijd netwerk dat actief is in meer dan 100 landen. WWF wil de aantasting van het milieu op onze planeet een halt toeroepen en bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur, door te werken aan het behoud van de biodiversiteit, door toe te zien op een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen, en door mensen aan te zetten vervuiling en overconsumptie te verminderen.

WWF-België heeft dit fonds opgericht en voorziet de initiële fondsen.

Be Planet is een Belgische stichting van openbaar nut, opgericht in 2015 door de drie milieufederaties: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, la Fédération Inter-Environnement Wallonie en Bral, de stadsbeweging voor Brussel.

Be Planet heeft als missie om een boost te geven aan de ecologische transitie door positieve en tastbare oplossingen, op touw gezet door burgers en verenigingen, te ondersteunen en te begeleiden. Oplossingen die een breed spectrum van thema’s bestrijken, bijvoorbeeld biodiversiteit, circulaire economie, mobiliteit, energie en voedsel.  

Be Planet realiseert haar missie door het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden, bedrijven en andere organisaties. 

Be Planet staat in voor het beheer van het fonds. Dit houdt concreet in dat Be Planet het fonds administratief beheert, de projectoproep van A tot Z organiseert, begeleidende workshops voor de projectdragers organiseert en de ondersteunde projecten inhoudelijk en administratief opvolgt.

Daarnaast is er een stuurgroep bestaande uit een vertegenwoordiger van WWF-België, een vertegenwoordiger van Be Planet en een externe expert. De stuurgroep verzekert de goede werking van het fonds, het evalueren van het beheer van het fonds en het bijsturen waar nodig zodat de beschikbare fondsen zo optimaal mogelijk worden gebruikt.

Over het fonds

D.m.v. dit fonds wil WWF-België lokale, kleinschalige vrijwilligersorganisaties die gepassioneerd zijn door natuurbescherming, en die gedragen worden door de buurtbewoners, in staat stellen om concrete projecten uit te voeren. Op die manier wil WWF-België ook de burgerbeweging voor natuurbescherming in België versterken. In een post-COVID-19-context kan dit fonds ook bijdragen tot een meer duurzame toekomst en een meer natuurinclusieve samenleving.

WWF-België voorziet de initiële fondsen.

Er wordt een bedrag van € 200 000 gereserveerd voor de ondersteuning van de geselecteerde projecten. 

De doelgroep zijn kleinschalige non-profit organisaties zoals feitelijke verenigingen (minimum 4 personen), vzw’s, coöperaties. Ideeën van individuele burgers komen niet in aanmerking. Nationale of regionale organisaties kunnen ook deelnemen op voorwaarde dat het dossier vanuit een lokale afdeling wordt ingediend.

Over de projectoproep

De projectoproep wordt eind juni gelanceerd, na afloop van de workshops. Klik hier voor de tijdslijn van de oproep.

De doelgroep zijn kleinschalige non-profit organisaties zoals feitelijke verenigingen (minimum 4 personen), vzw’s, coöperaties. Ideeën van individuele burgers  komen niet in aanmerking. 

Koepelorganisaties kunnen ook deelnemen op voorwaarde dat het dossier vanuit een lokale antenne wordt ingediend. 

Alle projecten moeten een concrete, positieve impact hebben op de lokale natuur en moeten betrekking hebben op één of meer van onderstaande thema’s:

 • Natuur en biodiversiteit
 • Landbouw
 • Vervuiling
 • Droogte en klimaat

Het budget per project varieert tussen 2.500 € en 5.000 € maximum.

Het project moet uitgevoerd worden in België.

Via de pagina « Projectoproep » is het mogelijk om het kandidaatsdossier en het reglement te downloaden.

Alle dossiers moeten ingediend worden via WeTransfer op het adres fonds@wwf.be voor 24 september 12u.

 • Het statuut van de deelnemer.
 • Het grondgebied waarop het project gerealiseerd wordt.
 • Voor feitelijke verenigingen; minimum 4 personen moeten de verklaring invullen en ondertekenen en hun domicilie in België hebben.
 • Voor vzw’s en coöperatieve vennootschappen, de hoofdzetel moet in België zijn.
 • Het thema waarop het project zich focust moet overeenkomen met het thema dat in het reglement staat.
 • Het dossier moet worden ingediend voor 24 september 12u.
 • Het dossier moet volledig zijn.
 • Het dossier wordt niet door een individuele burger ingediend.

De selectiecriteria worden bekendgemaakt bij de lancering van de projectoproep.

Indien jullie project geselecteerd werd door de jury, wordt er een subsidieovereenkomst met Be Planet afgesloten. Na ondertekening van deze overeenkomst, wordt een 1ste schijf van 85% uitbetaald. Een jaar na de uitbetaling van de 1ste schijf, vragen we een activiteitenrapport en financieel verslag met uitgavebewijzen op. Indien deze documenten gevalideerd worden, wordt de 2de en laatste schijf van 15% uitbetaald.

Het dossier met bijlagen moet via WeTransfer ingediend worden op het adres fonds@wwf.be en dit voor vrijdag 24 september, 12u.

Deze zijn te vinden zijn op de pagina « projectoproep ».

Digitale workshops zullen verschillende keren georganiseerd worden om jullie zo goed mogelijk op weg te helpen.   

Het gaat om volgende workshops:

 • Informatieve sessie 

Jullie komen alles te weten over het fonds en de verschillende etappes van de projectoproep.

 • World café: think, talk & inspire

Maak kennis met andere geïnteresseerde projectdragers en brainstorm samen over mogelijke projecten die geschikt zijn voor een deelname aan de oproep. Deze sessie laat jullie toe om elkaar te inspireren en synergieën te creëren.

 • Begeleiding bij de redactie van het dossier

Hebben jullie een idee maar geen ervaring met het invullen van een dossier? Deze sessie is er om jullie tips & tricks te geven over hoe jullie een goed dossier schrijven en om jullie vragen te beantwoorden. 

 • ‘Pecha Kucha’-workshop na de selectie van de laureaten

Eens de projecten geselecteerd zijn, zal er een ‘Pecha Kucha’-workshop georganiseerd worden, bij voorkeur ‘live’ indien de coronacrisis dit toelaat. 

Pecha Kucha is een korte en krachtige vorm van presenteren. Jullie vertellen jullie verhaal in 6 minuten en 40 seconden (20 slides, 20 seconden per slide), een boeiende race-tegen-de-klok-presentatie die jullie niet snel zullen vergeten.

Waarom deze workshop? Naast het ondersteunen van projecten willen we ook burgers en verenigingen samenbrengen met als doelstelling om synergieën te creëren die nuttig kunnen zijn voor de projecten. Via een ‘Pecha Kucha’-workshop kunnen jullie jullie project op een dynamische manier aan elkaar voorstellen en nadien in dialoog gaan met elkaar.

De workshops voorafgaand aan de projectoproep zullen digitaal georganiseerd worden. De ‘Pecha Kucha’-workshop zal live doorgaan indien de situatie het op dat moment toelaat.

De jury zal bestaan uit een: 

 • vertegenwoordiger van Be Planet
 • vertegenwoordiger van WWF-België
 • expert
 • vertegenwoordiger uit het maatschappelijk middenveld
 • academicus

De laureaten zullen na afloop van de jurybijeenkomst verwittigd worden. Deze is momenteel voorzien in de maand december. Klik hier voor de tijdslijn van de volledige procedure.

Jullie kunnen ons contacteren via e-mail (fonds@wwf.be) en/of via de contactpagina.