FAQ

Over de partners

Over WWF

Welke rol speelt WWF binnen dit fonds?

Over Be Planet

Welke rol speelt Be Planet binnen dit fonds?

Over het fonds

Wat is het doel van het Fonds voor natuur bij ons?

Wie stelt de fondsen ter beschikking van het fonds?

Hoeveel geld wordt er ter beschikking gesteld van het fonds?

Wie wil WWF bereiken met het Fonds voor natuur bij ons?

Over de projectoproep 2023

Wanneer werd de projectoproep gelanceerd?

Wie kan er aan de projectoproep deelnemen?

Ik was laureat in 2021. Mag ik opnieuw deelnemen?

Welk soort projecten komen in aanmerking?

Welk budget wordt er per project voorzien?

Hoe wordt de jury samengesteld?

Waar moet het project uitgevoerd worden?

Hoe wordt de toegekende financiële steun verleend?

Word er een andere steun, naast de financiële steun, voorzien?

Is er een evaluatie van de winnende projecten?

Komt er nog een nieuwe projectoproep?

Wie kunnen we contacteren voor verdere vragen?