FAQ

Over de partners

Over WWF

Welke rol speelt WWF binnen dit fonds?

Over Be Planet

Welke rol speelt Be Planet binnen dit fonds?

Over het fonds

Wat is het doel van het Fonds voor natuur bij ons?

Wie stelt de fondsen ter beschikking van het fonds?

Hoeveel geld wordt er ter beschikking gesteld van het fonds?

Wie wil WWF bereiken met het Fonds voor natuur bij ons?