Projectoproep

UPDATE OP 24 SEPTEMBER 2021
De projectoproep is afgesloten, hartelijk dank en proficiat voor jullie massale deelname!
We zien jullie in februari om de laureaten te ontdekken.


De projectoproep van het « Fonds voor natuur bij ons » is gericht op lokale, kleinschalige initiatieven gedragen door burgers actief binnen een collectief gegeven, en verenigingen die een positieve bijdrage leveren aan de bescherming van het leefmilieu in België. 

Photo by Bastien NVS on Unsplash

Onder kleinschalige initiatieven worden projecten verstaan die gelanceerd worden door vzw’s, feitelijke verenigingen en coöperaties.

De projecten moeten een concrete, positieve impact hebben op de lokale natuur en moeten betrekking hebben op één of meer van onderstaande thema’s:

Het mag er gerust wat ‘wilder’ uitzien in België! Natuur hoort niet alleen thuis in natuurreservaten, maar ook in tuinen, op openbare domeinen, aan gebouwen … je kan het zo gek niet bedenken of er is wel ruimte voor meer groen en gezoem! Ons land kent trouwens tal van soorten: denk aan de diversiteit aan paddenstoelen, kevers, spinnen, vogels, bomen, struiken, grassen, amfibieën, zoogdieren …

Vóór de opkomst van de industriële landbouw was ons platteland een uiterst soortenrijke leefomgeving. Deze landschappen, extensief beheerd, bezaaid met heggen, poelen en boomgaarden, boden onderdak aan een hele reeks zeer specifieke planten en dieren. Veel landbouwers willen vandaag deze landschappen opnieuw leven inblazen.

Soms springt het in het oog, soms is het héél goed verborgen … juist, vervuiling! Of het nu gaat om rondslingerende verpakkingen, microplastics, sigarettenpeuken, hormonen, zware metalen of pesticiden: we kunnen ze maar beter mijden. Heb jij ideeën om deze sluipende, maar hardnekkige vijand slimmer af te zijn en zo terug ademruimte te geven aan lokale natuur? 

De voorbije zomers waren erg warm en droog … dat hebben we gemerkt aan poelen die droog stonden, bomen die vroegtijdig bladeren verloren, vele verdorde planten en een moeizame oogst. We moeten slimmer met ons water omgaan! Biedt jouw project een oplossing om ons water, de basis van al het leven, te beschermen?

De beoordeling van de projecten gebeurt op basis van de volgende criteria:

In welke mate draagt jouw project bij tot de bescherming of verbetering van de lokale biodiversiteit? Kan je aantonen op welke soorten jouw project een impact heeft? Alle soorten zijn belangrijk en passen in een ecologisch web: van de kleinste mier tot de majestueuze oehoe of de acrobatische eekhoorn. Of zijn bomen, kruiden, paddenstoelen, mossen of wormen meer jouw ding? Dat kan ook!

Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen zoals leeftijd, culturele en sociale achtergrond, seksuele oriëntatie … Vertrekken vanuit diversiteit geeft vaak een verfrissende blik en een waardevolle mix aan kwaliteiten. Dit werkt inspirerend en versterkend. In welke mate worden personen met een verschillende achtergrond in jouw project betrokken zodat er samen aan een gemeenschappelijk doel wordt gebouwd?

Wordt het project uitgevoerd in partnerschap met andere lokale organisaties en/of bedrijven? Is een collectieve dimensie, participatief bestuur en/of co-creatie aanwezig?  

Welke middelen (financieel, materieel, menselijk) zijn er om het project tot een goed einde te brengen, is er diversiteit in de financierings- en inkomstenbronnen, is er een duidelijke planning op korte, middellange en lange termijn …?

Is het een origineel en vernieuwend project (wat betreft het thema, het beoogde doelpubliek, de geleverde dienst, het soort partnerschap …)? Is het een project met een voorbeeldfunctie, is het inspirerend, herhaalbaar, repliceerbaar?

Projecten die door de jury geselecteerd worden, krijgen een financiële ondersteuning voor een totaalbedrag van minimum € 2 500 en maximum € 5 000 per project.

Wens je op de hoogte te blijven van de laureaten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!