Projectoproep 2023

De projectoproep is nu afgesloten.

De projectoproep 2023 van het ‘Fonds voor natuur bij ons‘ is gericht naar lokale, kleinschalige initiatieven gedragen door burgers actief binnen een collectief, en verenigingen die een positieve bijdrage leveren aan de bescherming van het leefmilieu in België. 

Onder kleinschalige initiatieven verstaan we projecten die gelanceerd worden door vzw’s, feitelijke verenigingen en coöperaties.

Image

© L’arbre qui pousse – Laureat 2021

De projecten moeten een concrete en positieve impact hebben op de lokale natuur en moeten betrekking hebben op één of meer van onderstaande thema’s:

Natuur en biodiversiteit

Landbouw

Vervuiling

Droogte en klimaat

De beoordeling van de projecten gebeurt op basis van de volgende criteria:

Positieve impact op de lokale natuur

Diversiteit en inclusieve aanpak

Participatie en partnerschap

Haalbaarheid en continuïteit van het project

Opleiding en sensibilisering

Projecten die door de jury geselecteerd worden, krijgen een financiële ondersteuning voor een totaalbedrag van minimum 2.500 en maximum 5.000 euro per project.

De projectoproep is nu afgesloten.


Rond je project mobiliseren

Nieuw deze editie: in het voorjaar van 2024 zal een grote mobilisatiecampagne worden georganiseerd om extra financiële middelen, materiële giften, ondernemers die competenties ter beschikking stellen of vrijwilligers die zich kandidaat stellen voor de winnaars bijeen te brengen. Meer informatie volgt.