Projectoproep 2023

De projectoproep 2023 van het ‘Fonds voor natuur bij ons‘ is gericht naar lokale, kleinschalige initiatieven gedragen door burgers actief binnen een collectief, en verenigingen die een positieve bijdrage leveren aan de bescherming van het leefmilieu in België. 

Onder kleinschalige initiatieven verstaan we projecten die gelanceerd worden door vzw’s, feitelijke verenigingen en coöperaties.

Image

L’arbre qui pousse – Laureat 2021

De projecten moeten een concrete en positieve impact hebben op de lokale natuur en moeten betrekking hebben op één of meer van onderstaande thema’s:

Het mag er gerust wat wilder uitzien in België! Natuur hoort niet alleen thuis in natuurreservaten, maar ook in tuinen, op openbare domeinen, aan gebouwen … je kan het zo gek niet bedenken of er is wel ruimte voor meer groen en gezoem! Ons land kent trouwens tal van soorten: denk aan de diversiteit aan paddenstoelen, kevers, spinnen, vogels, bomen, struiken, grassen, amfibieën, zoogdieren …

Vóór de opkomst van de industriële landbouw was ons platteland een uiterst soortenrijke leefomgeving. Deze landschappen, extensief beheerd, bezaaid met heggen, poelen en boomgaarden, boden onderdak aan een hele reeks zeer specifieke planten en dieren. Veel landbouwers willen vandaag deze landschappen opnieuw leven inblazen.

Soms springt het in het oog, soms is het héél goed verborgen … juist, vervuiling! Of het nu gaat om rondslingerende verpakkingen, microplastics, sigarettenpeuken, hormonen, zware metalen of pesticiden: we kunnen ze maar beter mijden. Heb jij ideeën om deze sluipende, maar hardnekkige vijand slimmer af te zijn en zo terug ademruimte te geven aan lokale natuur? 

De voorbije zomers waren erg warm en droog … dat hebben we gemerkt aan poelen die droog stonden, bomen die vroegtijdig bladeren verloren, vele verdorde planten en een moeizame oogst. We moeten slimmer met ons water omgaan! Biedt jouw project een oplossing om ons water, de basis van al het leven, te beschermen?

De beoordeling van de projecten gebeurt op basis van de volgende criteria:

In welke mate draagt jouw project bij tot de bescherming of verbetering van de lokale biodiversiteit? Kan je aantonen op welke soorten jouw project een impact heeft? Alle soorten zijn belangrijk en passen in een ecologisch web: van de kleinste mier tot de majestueuze oehoe of de acrobatische eekhoorn. Of zijn bomen, kruiden, paddenstoelen, mossen of wormen meer jouw ding? Dat kan ook!

Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen zoals leeftijd, culturele en sociale achtergrond, seksuele oriëntatie … Vertrekken vanuit diversiteit geeft vaak een verfrissende blik en een waardevolle mix aan kwaliteiten. Dit werkt inspirerend en versterkend. In welke mate worden personen met een verschillende achtergrond in jouw project betrokken zodat er samen aan een gemeenschappelijk doel wordt gebouwd?

Wordt het project uitgevoerd in partnerschap met andere lokale organisaties en/of bedrijven? Is een collectieve dimensie, participatief bestuur en/of co-creatie aanwezig? 

Welke middelen (financieel, materieel, menselijk) zijn er om het project tot een goed einde te brengen? Is er diversiteit in de financierings- en inkomstenbronnen? Is er een duidelijke planning op korte, middellange en lange termijn? Is het een project met een voorbeeldfunctie, is het inspirerend, herhaalbaar, repliceerbaar?

Is het een project gericht op educatie en/of bewustmaking om een betere kennis van onze natuurlijke omgeving mogelijk te maken? Is het een project dat aanzet om de band met de natuur te versterken? Is het project gericht op een beter beheer van de natuurlijke hulpbronnen?

Projecten die door de jury geselecteerd worden, krijgen een financiële ondersteuning voor een totaalbedrag van minimum 2.500 en maximum 5.000 euro per project.

Dien je dossier in tot en met 22 september 2023 (12:00 uur).

Hieronder vind je de nuttige documenten om de projectoproep te kunnen beantwoorden:

Heb je vragen?

Hulp nodig om je dossier in te vullen?


Rond je project mobiliseren

Nieuw deze editie: in het voorjaar van 2024 zal een grote mobilisatiecampagne worden georganiseerd om extra financiële middelen, materiële giften, ondernemers die competenties ter beschikking stellen of vrijwilligers die zich kandidaat stellen voor de winnaars bijeen te brengen. Meer informatie volgt.