116 projecten ingediend voor de oproep ‘Fonds voor natuur bij ons’

Onze natuur heeft hulp nodig. WWF heeft het Fonds voor natuur bij ons opgericht om projecten te steunen, ingediend door kleine verenigingen en gedragen door burgers. In totaal werden 116 projecten ingediend. De volgende stap: de selectie door een onafhankelijke jury.

Voor deze eerste editie van het Fonds voor natuur bij ons werden maar liefst 116 projecten ingediend. Het fonds steunt kleinschalige initiatieven op lokaal niveau, gedragen door verenigingen en burgers, met een positieve impact op de bescherming van de natuur in België. 

WWF-België en Be Planet zijn uitermate trots op deze mobilisatie om van onderuit verandering te stimuleren voor de natuur in België.

De projecten zijn talrijk en gevarieerd: van de bescherming en waardering van natuurgebieden tot de bewustmaking van vervuiling en de sanering ervan, van educatieve projecten tot de constructie van een leefgebied voor wilde dieren. En dit zijn slechts enkele creatieve voorbeelden!

De dossiers worden momenteel geanalyseerd door een onafhankelijke jury die de laureaten zal selecteren tegen het einde van dit jaar.  

De laureaten worden in januari 2022 gecontacteerd. Hartelijke dank aan alle mensen die zich hebben ingezet voor deze projectoproep!