Over het Fonds

Een fonds voor natuur bij ons

De natuur toont ons op zoveel manieren een simpele waarheid: samenwerken loont. Bij WWF streven we naar een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Maar één organisatie alleen kan dit niet bolwerken. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Want de staat van de ons omringende natuur bepaalt ook ons welzijn.

Wie kan de lokale nood aan natuur en de opportuniteiten voor meer natuur in jouw buurt het best inschatten? En wie kan als geen ander buurtbewoners enthousiast maken en betrekken bij acties, campagnes en projecten? Juist, de lokale verenigingen die in jouw buurt actief zijn.

Omdat de natuur dicht bij ons gerust wat hulp kan gebruiken, en omdat projecten pas echt succesvol zijn als ze worden gedragen door de buurtbewoners, heeft WWF het Fonds voor natuur bij ons opgericht. Het fonds heeft als doel lokale, kleinschalige initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de bescherming van de natuur in België, en die gedragen worden door verenigingen en buurtbewoners, financieel te ondersteunen.

Dat doen we samen met Be Planet . Be Planet ondersteunt en begeleidt lokale, innovatieve initiatieven – op touw gezet door burgers en verenigingen – die een positieve impact hebben op het milieu en op de solidariteit tussen de huidige en toekomstige generaties. 

Misschien maak jij wel deel uit van zo’n lokale vereniging? Misschien hebben jullie geweldige ideeën om de natuur in jullie buurt te doen heropleven? Dien dan zeker voor xx/xx/xx jullie dossier in!