Lancering van de 2de editie van het Fonds voor natuur bij ons

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Biodiversiteit brengt WWF-België op 22 mei een nieuw rapport uit. Dat toont de spreidstand tussen de Belgische ambities en de reële uitgaven op het vlak van biodiversiteit, en geeft aanbevelingen om die kloof te overbruggen.. De organisatie roept beleidsmakers op om de financieringskloof te dichten en de belgische ambities omzetten in concrete acties.

Burgers verenigen zich ook om te doen wat het beleid nalaat: lokaal in actie komen om de natuur in België te beschermen. Daarvoor kunnen ze rekenen op steun van WWF, dat vandaag de tweede editie van zijn ‘Fonds voor natuur bij ons’ lanceert. In de eerste editie kregen 47 natuurprojecten financiële steun om voedselbossen aan te planten, gemeenschapstuinen aan te leggen, actie te ondernemen om onze bijen, padden of bevers te redden, kanalen en rivieren schoon te maken of natuurlijke vijvers aan te leggen.